• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Kennis- en informatie-uitwisseling in de hulpverlening

Stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners is een non-profit organisatie en heeft als statutaire doelstelling:

  • het bevorderen van informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en samenwerking tussen professionele hulpverleners, werkzaam (geweest) bij (inter)nationale hulpdienstorganisaties, daaraan gerelateerde partnerorganisaties, kennis-/adviesorganen of opleidingsinstituten;
  • het bieden van een platform voor informatieverzameling, kennisvergaring en ervaringsuitwisseling tussen professionele hulpverleners, bedrijfshulpverleners, lekenhulpverleners en andere belangstellenden;
  • het verzamelen van relevante informatie uit het domein Hulpverlening, en deze informatie te bewerken, verrijken en te delen met (inter)nationale hulpdienstorganisaties en daaraan gerelateerde partnerorganisaties, kennis-/adviesorganen of opleidingsinstituten;
  • en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De primaire wijze waarop we deze doelen proberen te bereiken, is het ontwikkelen, in stand houden en verbeteren van het online Hulpverleningsforum.