Over de Stichting MPHV

Voor en door hulpverleners

Stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners is opgericht op 26 juni 2015 door gebruikers en moderators van het Hulpverleningsforum. Het bestuur van de Stichting MPHV wordt gevormd door 3 leden, waarvan de meesten werkzaam bij een van de hulpverleningsorganisaties of daaraan gerelateerde partnerorganisaties. De Stichting MPHV heeft geen winstoogmerk en alle fondsen en activiteiten zijn gericht op het realiseren van de statutaire doelstellingen.

Statutair vestigingsadres en postadres (geen bezoekadres!)

Stichting Multidisciplinair Platform Hulpverleners
Senneroog 12
9746 RP Groningen

Gebruik voor direct contact alstublieft ons contactformulier of stuur een e-mail aan het secretariaat: secretaris@mphv.nl.

Stichtingsgegevens

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63606453

De Stichting MPHV is niet BTW-plichtig en heeft geen BTW-nummer.

Onze bankrelatie is Regiobank, met IBAN NL 32 SNSB 0705 9351 24 t.n.v. Stichting MPHV te Groningen.

Statuten

De statuten van de Stichting MPHV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. U kunt de statuten ook in PDF-formaat downloaden.