Donaties

Help ons mee ontwikkelen en verbeteren!

De Stichting MPHV is een organisatie zonder winstoogmerk. De kosten die we moeten maken, onder andere om het Hulpverleningsforum in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen, worden gedekt door advertenties en donaties. Met uw donatie helpt u ons om kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners blijvend mogelijk te maken!

Doneer via een overschrijving op onze bankrekening:

  • IBAN NL 32 SNSB 0705 9351 24 t.n.v. Stichting MPHV te Groningen.

Spelregels voor donaties

  • Alle donaties komen ten goede aan het realiseren van de statutaire doelstellingen van de Stichting MPHV. Dit gaat vooralsnog primair om het in stand houden, verbeteren en ontwikkelen van het Hulpverleningsforum, maar we sluiten niet uit dat in de toekomst nieuwe activiteiten worden ontwikkeld.
  • Neemt u bij vragen contact op met de penningmeester van de Stichting MPHV, via het contactformulier..
  • Een donatie aan de Stichting MPHV geeft niet automatisch recht op (voortzetting van) een lidmaatschap van of deelname aan het Hulpverleningsforum, met name in die gevallen waarin het moderatorteam van het Hulpverleningsforum disciplinaire maatregelen heeft opgelegd of kan opleggen.
  • Door de ontvangst van een donatie gaat de Stichting MPHV geen verplichting jegens de donateur aan. U kunt dus geen overeenkomsten met de Stichting MPHV baseren op uw donatie.
  • U kunt uw donatie binnen 14 dagen terugvragen, waarna de Stichting MPHV uw donatie binnen 14 dagen terugstort. 14 dagen na de donatie is uw donatie definitief en kunt u deze niet meer terugvragen. Indien u de donatie wilt terugvragen, maak dan gebruik van ons contactformulier en vermeld duidelijk uw naam, e-mailadres en bedrag.